Mali-skole-undervisning-skolelev-angreb-imod-skoer

Angreb imod skoler tvinger
1,9 mio. børn ud af uddannelse
i Vest- og Centralafrika

Nedbrændte skoler, tomme klasselokaler og en udbredt følelse af frygt og afmagt er den nye virkelighed for millioner af skolebørn, lærere og forældre i Vest- og Centralafrika. Det kortlægger UNICEF i en ny rapport, der opfordrer verdenssamfundet til øjeblikkelig handling for at beskytte millioner af børns ret til uddannelse og tryghed.

Over 9000 skoler er lukket ned

Et stigende antal strategiske angreb mod skoler i de otte Vest- og Centralafrikanske lande Burkino Faso, Cameroun, Tchad, Den Centralafrikanske Republik, DR Congo, Mali, Niger og Nigeria har sendt millioner af børn ud af skole, og har fået tusindvis af skoler til at lukke for at beskytte de mange skolebørn og skolepersonale.

Lige nu er 9272 skoler lukket ned på grund af de voldelige angreb, og over 1,9 millioner skolebørn er tvunget hjem fra skole. I takt med, at situationen er eskaleret med drab og voldelige overgreb mod skolebørn og skolelærere, er antallet af skolelukninger tredoblet siden slutningen af 2017. Det sker i en region, der allerede har verdens højeste antal af børn, der mangler adgang til skolegang i trygge omgivelser.

Barnet har ret til undervisning, og det er statens pligt til at sikre, at grundskoleundervisningen er obligatorisk og gratis for alle børn, og at skolens disciplin er menneskeværdig.
Artikel 28, FN's Børnekonvention.

Børn frarøves retten til en bedre fremtid

Adgang til uddannelse er en grundlæggende rettighed for alle børn, uanset hvor i verden, de er født. Når skoler brændes ned, og børn angribes, er det ikke kun en overtrædelse af børnenes ret til beskyttelse imod vold, det er også et alvorligt overgreb mod børnenes ret til en bedre fremtid.

Uddannelse er helt essentielt for, at børn, der lever i fattigdom, får en bedre fremtid end deres forældre. Uddannelse giver børn adgang til bedre arbejde og lønvilkår i deres voksne liv. Piger, der får en tryg skolegang, får færre børn og er mindre udsatte for børneægteskab. Drenge, der får en uddannelse, er mindre udsatte for at blive værget som børnesoldater og til militante grupper.

Uddannelse er den bedste måde at beskytte børn mod udnyttelse og fattigdom, og det er en effektiv måde at skabe større stabilitet og velstand i et samfund. Derfor er de mange angreb på skoler i Vest- og Centralafrika ikke bare et angreb på børnenes tryghed nu og her, det er også et angreb på børnenes fremtid.

UNICEF etablerer alternative kanaler for læring

UNICEF arbejder målrettet for at opretholde børns adgang til læring i trygge omgivelser i Vest- og Centralafrika. Børnene står midt i kaos fra konflikt og ustabilitet. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at børnene har adgang til den normalitet, rutine og stabilitet, som uddannelse kan skabe i børnenes liv.

UNICEF arbejder sammen med regeringer og andre uddannelsespartnere på at opretholde og udbrede adgangen til alternative uddannelseskanaler i de ramte områder. Det gøres bl.a. ved at oprette midlertidige læringscentre, sende daglige skoleprogrammer over radioen, og samarbejde med religiøse samfund om inddragelse af traditionel skoleundervisning i forbindelse med bøn eller koranskole.

Derudover arbejder UNICEF med at give skolelærere de nødvendige færdigheder til at håndtere den utrygge situation, og med at facilitere psykosocial støtte til børn i de konfliktramte områder.

Mali-undervisning-skole-midlertidig-læringscenter-unicef

Børn får undervisning på et midlertidigt UNICEF-læringscenter i Mali.
© UNICEF/2019/Dicko

Mali-radioprogram-skoleradio-undervisning

Børn, der ikke går i skole, lytter til et UNICEF-støttet skoleradioprogram.
© UNICEF/2019/Bindra

Mali-psykosocial-støtte-børneægteskab

En ung pige får psykosocial støtte på et UNICEF-center i Mali.
© UNICEF/2019/Kokic

UNICEF opfordrer verdenssamfundet til at tage aktion

Børnene i Vest- og Centralafrika udgør én ud af fem børn globalt, der er i nød efter humanitær hjælp, herunder services og materialer relateret til uddannelse og læring. Samlet står 40 millioner børn mellem 6 og 14 år lige nu udenfor uddannelsessystemet i Vest- og Centralafrika. Situationen er kun forværret af, at skolerne er blevet strategiske mål for angreb. Alligevel får den utrygge situation for børnene meget lidt opmærksomhed globalt, og der mangler i alvorlig grad økonomiske midler til at sikre børnenes ret til uddannelse.

UNICEF opfordrer regeringer, bevæbnede styrker, militante grupperinger og det internationale samfund til at tage aktion for at få stoppet de mange angreb imod skoler i Vest- og Centralafrika. Der er brug for økonomiske midler og støtte til at få opbygget skolesystemet og udbredt adgangen til alternativ læring. Det er nødvendigt, at alle parter bidrager til at efterleve FN’s Børnekonvention og Deklarationen om Sikre Skoler for at sikre børns ret til en tryg skolegang, uanset hvor de er født.

Hjælp UNICEF med at give børn en god skolegang

Støt nu