Uddannelse til
flygtningebørn fra Venezuela

Hjem » Donation fra Erik Thunes Legat sikrer uddannelse til flygtningebørn fra Venezuela

En bevilling fra Erik Thunes legat på 500.000 kroner giver UNICEF mulighed for at sætte målrettet ind med særlige uddannelsesprogrammer til flygtninge- og migrantbørn fra Venezuela, som har mistet adgangen til skolesystemet.

Siden 2016 har Colombia modtaget store strømme af flygtninge og migranter fra Venezuela. Det har skabt en nødsituation for især den colombianske stat, som indtil videre har taget imod 935.593 venezuelanske flygtninge og migranter. Ud af disse er 408.497 børn og unge.

 Det har sat uddannelsessystemet under voldsomt pres i Colombia. Der er ikke nok lærere, pædagogisk materiale eller infrastruktur til at kunne indskrive de flygtede børn og unge på landets skoler. Hele situationen gør børnene fra Venezuela særligt udsatte for seksuel udnyttelse og rekruttering til kriminelle grupper.

Børnene skal indhente den tabte uddannelse

294.302 børn og unge i alderen 6 til 17 år har behov for at få adgang til både en grund- og sekundær uddannelse. Børnene skal have indhentet tabt uddannelse, så de kan blive integreret i det formelle uddannelsessystem.

De største barrierer for børnenes adgang til en uddannelse er mangel på egnet undervisningsmateriale, skoleuniformer, mangel på mad og uddannelsesinstitutioner, som er langt fra børnenes bopæl.

Der er behov for en stor indsats og en tilpasset tilgang til uddannelse, som både kan være mobilt, fleksibelt og tilpasset de enkelte elevers situationer. Den planlagte indsats vil primært omfatte flygtninge- og migrantbørn, men også børn fra lokalsamfundet, der af andre årsager er udenfor skolesystemet.

Særligt uddannelsesforløb til flygtninge- og migrantbørn

’Læringskredsen’ er en fleksibel pædagogisk model, som er tilpasset til børn, der er udenfor skolesystemet. Børnene lærer ved at indgå i projekter, hvor de på tværfaglig vis får udviklet deres evner i sprog, matematik og videnskab.

Undervisningen foregår i grupper med 15 til 20 elever mellem 7 og 13 år. Hvert barn har en vejleder tilknyttet i forhold til deres alder og klassetrin, så de individuelt kan blive vejledt i forhold til deres læring. På den måde får det enkelte barn personlig opmærksomhed om sin læringsproces, indtil han eller hun er klar til at modtage undervisning i det formelle skolesystem.

Hver læringskreds har tilknyttet en pædagogisk koordinator, som løbende sikrer kvaliteten af undervisningen. Foruden vejlederne og de pædagogiske koordinatorer, som ansættes specifikt til projektet, har hver læringskreds desuden sin egen primære lærer tilknyttet, som er ansat af de lokale uddannelsesmyndigheder.

Med bevillingen fra Erik Thunes Legat kan UNICEF hjælpe 200 særligt udsatte børn med at få indhentet tabt uddannelse, så de kan blive integreret i det formelle uddannelsessystem i Columbia.

Konflikt og krig forhindrer børn i at komme i skole

Erik Thunes Legat har valgt at støtte en indsats, som har hårdt brug for et ekstra stærkt fokus.

”Erik Thunes Legat fortjener en kæmpe anerkendelse for sit fokus på at sikre fortsat uddannelse til børn. Det er så vigtigt, at vi har partnere som Erik Thunes Legat, der ser og forstår vigtigheden af at sætte ind her med en langsigtet indsats, der investerer i børnene og deres fremtid,” siger Steen M. Andersen, generalsekretær i UNICEF Danmark.

Siden år 2000 er antallet af børn, der ikke kommer i skole faldet fra 100 til 61 millioner, så hele 91 procent af verdens børn er nu indskrevet i grundskolen. Men udviklingen har stået i stampe siden 2007 på trods af en kæmpe fælles indsats fra regeringer, civilsamfund, ngo’er og internationale hjælpeorganisationer som UNICEF. Den altoverskyggende forklaring skal findes i de mange regionale og nationale konflikter, som udspiller sig verden over. Lige nu er flere lande ramt af konflikt end på noget andet tidspunkt i de seneste 30 år, og dermed risikerer millioner af børn at miste adgang til den uddannelse, der har så stor betydning – ikke kun for det enkelte barn og hendes fremtidsmuligheder, men i lige så høj grad for de katastroferamte lande og deres muligheder for at genrejse sig.

UNICEF når børnene med de største behov

”UNICEF har som FN organisation en særlig styrke i lokale projekter, der er solidt forankret i et samarbejde med ministerier, lokale myndigheder og helt ud til børnene med de største behov.  Resultatet er en høj grad af bæredygtighed i UNICEF’s projekter helt svarende til, hvad Erik Thunes Legat prioriterer.  I Columbia projektet er anvendelsen af læringskredse helt centralt, og det bliver spændende for os at følge hvilke integrations- og uddannelseseffekter, der bliver resultatet,” siger Christian Thune, formand for Erik Thunes Legat.

Erik Thunes Legat har tidligere givet afgørende støtte til børns adgang til uddannelse. Fonden har over 3 år samlet støttet UNICEFs indsats for børns adgang til uddannelse i Madagaskar med 1,5 millioner kroner.

Hjælp UNICEF med at give børn en god skolegang

Støt nu