En pige holder sin unicef tekstbog i favnen

Bag succesfulde Verdensmål står stærke kvinder

Hjem » Bag succesfulde Verdensmål står stærke kvinder

Skrevet 27. maj 2019 af Annika Lindgreen

193 lande. Alskens tænkelige sektorer. Og alverdens interesseorganisationer. ”Det lykkedes rent faktisk med en inspirerende ledelsesindsats at samle dem alle om en fælles vision, som Verdensmålene er. I selve målene er kvinder og børn nogle af de grupper, som kræver særlig støtte. Men bag kulisserne var det to stærke kvinder, der satte bolden i gang,” fortæller UNICEF Danmarks kommunikationsdirektør Line Grove Hermansen, der som MBA-studerende har speciale i Verdensmål.

”Vi kan godt have en oplevelse af, at det var her i Norden, at Verdensmålene blev til. Men sådan er det langt fra. Faktisk er det to colombianske kvinder, der utrætteligt lykkedes med at få lagt de første frø,” fortæller Line Grove Hermansen, som ved siden at sit job hos UNICEF over de seneste år har læst en international MBA.

”I juli sidste år stod jeg foran en gruppe af MBA-studerende fra hele verden og skulle introducere Verdensmålene. En håndsoprækning viste, at der kun var tre-fire af de knap 30 studerende, som havde hørt om målene – selvfølgelig et par danskere iblandt. Men i virkeligheden burde andre af mine medstuderende – dem fra Latinamerika – i endnu højere grad have kendskab til målene. For Colombia og Brasilien havde nemlig afgørende betydning for, at det overhovedet lykkedes at give verden den fælles, bæredygtige vision, som Verdensmålene er,” siger Line Grove Hermansen.

”Verdensmålene bliver ofte betegnet som 2015 Målenes efterfølgere, men i realiteten har de ikke rødder i de tidligere otte mål, der gjaldt for udviklingslandene, men i den afsluttende deklaration fra det såkaldte Rio+20-møde i 2012. Deklarationens titel var ’The Future We Want’ og på to komprimerede sider fremgik det blandt andet, at ’bæredygtig udvikling kræver konkret og rettidig indsats, som kun kan nås, hvis folk, regeringer, civilsamfund og den private sektor arbejder sammen’,” siger Line Grove Hermansen.

Line Grove Hermansen, kommunikationschef SOS Børnebyerne

Line Grove Hermansen, Kommunikationsdirektør i UNICEF Danmark

Kommunikationsdirektør Line Hermansen besøgte i 2018 Sierra Leone
“We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children”

citat, som ofte fremhæves, når man taler bæredygtighed

Da deklarationen og de fremadrettede rammer blev vedtaget, kunne Paula Caballero og Patti Londoño være tilfredse.

”Paula Caballero havde som colombiansk topembedsmand tilbage i 2010 udviklet det første udkast til en matrix af universelle mål, der kunne rumme både sociale, økonomiske og klimamæssige udfordringer. Og Patti Londoño valgte som viceminister at tage forslaget med videre til Rio+20-mødet. Det krævede mange sværdslag, som blandt andet omfattede utallige møder og overtalelse af en række landes udenrigsministre. Udgangspunktet for ’The Sustainable Development Goals’ var skabt. Det er da inspirerende, at man som enkeltindivid og leder i den grad har kunnet gøre en forskel for verdens fremtid”, siger Line Grove Hermansen.

“We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children”, lyder et citat, som ofte fremhæves, når man taler bæredygtighed. Vi har et særligt ansvar over for verdens børn, nu og i fremtiden – og børnene bliver jo typisk desværre heller ikke hørt. I de 17 Verdensmål er der ikke et særligt mål for børn, men flere delmål retter sig heldigvis direkte mod f.eks. at sikre flere børn uddannelse eller give piger flere rettigheder. I UNICEF har vi brudt målene helt ned til konkrete målsætninger, så vi kan pege præcis på, hvordan vores indsats bidrager til den globale vision.

”Der er mange måder at engagere sig på. Det viser også bredden af de samarbejder, som virksomheder indgår med UNICEF. Alene på VL Døgnet skal vi høre fra så forskellige af vores partnere som LEGO, DSB og Pressalit, der alle på hver deres måde tager del i at give børn en bedre fremtid”.

”Jeg har især været optaget af, at vi med Verdensmålene på tværs af NGO-sektor og den private sektor kan skabe noget sammen. Og ikke bare velgørenhed, som nogle måske kan tro. Tidligere i år udgav Udenrigsministeriet rapporten ’A World of Opportunities for Danish Businesses’, hvor det økonomiske potentiale fremgår: Vurderingen er, at hvis danske virksomheder kan udnytte de muligheder på vækstmarkeder, som indsatsen for at nå Verdensmålene åbner, kan det skabe en indtjening på 60 milliarder dollars om året i 2030. Penge, som blandt andet vil gå til innovation, som kan gavne verdens mest udsatte børn. Verdensmålene er vores allesammens – uanset hvilket køn det nu var, der satte bolden i gang”.

Hjælp os med at forandre verden

Støt UNICEF fast