Cyklon Fani i Indien og Bangladesh

10 millioner børn truet

Hjem » 10 mio. børn truet efter cyklon Fani i Indien og Bangladesh

10 millioner børn er truet efter en ødelæggende cyklon i Indien og Bangladesh.

Cyklonen Fani, der fredag ramte Indien og Bangladesh er den tredje cyklon i Stillehavsregionen i løbet af kort tid. 1,1 mio. børn er ramt af cyklonerne Kenneth og Idai i Mozambique, og 10 millioner børn er nu truet af cyklonen Fani i Indien og Bangladesh.

”Det understreger alvoren! Cykloner, tørke og andre ekstreme vejrforhold øges i hyppighed og intensitet – og særligt for børn, der allerede er sårbare, er konsekvenserne enorme!”, siger Line Grove Hermansen, kommunikationsdirektør i UNICEF Danmark.

Den tredje cyklon i Stillehavsområdet på kort tid

Mere end 120.000 børn blev påvirket af cyklonen Kenneth, den stærkeste storm Mozambique nogensinde har registreret. Mindst 400 skoler blev beskadiget eller ødelagt, og det påvirker over 40.000 skolebørn. Et koleraudbrud bekymrer i kølvandet på den forrige orkan, Idai, som har efterladt hundredtusindvis af børn med behov for hjælp.

I Indien er 28 millioner mennesker, herunder 10 millioner børn, lige nu påvirket af cyklonen Fani, der bliver beskrevet som Indiens voldsomste cyklon i mere end 20 år. UNICEF er stærkt bekymret over situationen for børnene i kølvandet på cyklonen. Der falder stadig store mængder regn i de katastroferamte områder med risiko for oversvømmelser og efterfølgende spredning af vandbårne sygdomme.

UNICEF er klar til at hjælpe

UNICEF er til stede i katastrofeområdet. Vi følger situationen nøje sammen med regeringen og vores ngo-partnere. Vores kolleger i Odisha, Vestbengalen og Andhra Pradesh er klar til at rykke ud med hjælp og støtte som vand, sanitet, sundhed, uddannelse, sikkerhed og beskyttelse.

Vores førsteprioritet er som altid børnene. Mange børn er blevet evakueret og mange har mistet deres hjem. De står nu tilbage utrygge og med traumer efter den katastrofe, der ramte dem så pludseligt. UNICEF arbejder sammen med regeringen og lokale hjælpeorganisationer om at sikre psykosocial støtte, som kan hjælpe børnene med at komme sig.

Klimaforandringer er en alvorlig trussel for børn

Klimaforandringerne skaber en bølge af ulykke – særligt for de mest udsatte børn. På kort sigt risikerer de at drukne eller blive ramt af jordskred, dødelige sygdomme spreder sig, herunder kolera og malaria. Det bliver svært at skaffe mad – både på kort og på lang sigt (landbruget bliver ødelagt). I stedet for at bryde fattigdommen begrænses familiernes og samfundets evne til at tilpasse sig klimaændringer og mindske risikoen for katastrofer.

Hos UNICEF arbejder vi for at modarbejde de skader, som ​​ekstreme vejrforhold fører med sig – f.eks. ved at opbygge vandtilførsel, der kan modstå cykloner og saltvandskontaminering. Vi opbygger lokale lagre og styrke skoler og lokale sundhedscentre, så børn er forberedt.

Hjælp katastroferamte børn

Støt nu