Knap 200 mio. kr.
fra danskerne til UNICEF

Hjem » Knap 200 mio. kr. fra danskerne til UNICEF

Skrevet 27. marts 2019 af Annika Lindgreen

For fjerde år i træk fastholder danskerne deres bidrag til UNICEFs arbejde for verdens børn. Samtidig styrker organisationen sit tætte samarbejde med virksomheder og fonde
2018 blev året, hvor UNICEF Danmarks samarbejde med virksomheder og fonde for alvor tog fart. Det var et af budskaberne på organisationens årsmøde i dag, hvor UNICEF Danmarks årsrapport også blev offentliggjort.

”Vi oplever, at flere og flere virksomheder og fonde er klar til at tage del i arbejdet med at indfri Verdensmålene. Mange ser UNICEF som en oplagt partner,” siger generalsekretær Steen M. Andersen.

91 procent ser samfundsansvar som deres opgave

En undersøgelse, som BDO og UNICEF gennemførte i 2018, bekræfter billedet. Ifølge den mener 91 procent af de små og mellemstore virksomheder, at virksomheder har et samfundsansvar. I 2018 har nye partnere som SAXO.com, Hempel Fonden, Novo Nordisk Fonden, VELUXFONDEN, Pressalit og DSB valgt at arbejde tæt med UNICEF, og flere lovende samarbejder er undervejs.

”Vi ser konturerne af en ny globaliseringsbølge,” siger bestyrelsesformand for UNICEF Danmark, Alfred Josefsen. ”Visionære ledere ønsker at bidrage aktivt til at sikre den fred, stabilitet og udvikling, der skal til for at give dem arbejdsro og frugtbare markeder. Før var det en primært en opgave for diplomater og politikere. Sådan er det ikke længere; ofte er det virksomheder og fonde, der går forrest”.

Alfred Josefsen understreger, at samarbejdet med erhvervsliv og fonde er et af de områder, UNICEF forventer at vækste på i de kommende år. Virksomhederne bidrager ikke alene med finansiering af UNICEFs aktiviteter i udviklingslande og katastroferamte områder, men leverer også vigtig viden til udviklingen af indsatserne. Flere af partnerne bidrog eksempelvis aktivt i paneldebatter og inspirationsoplæg under det storstilede arrangement Børnenes Dag, der i november samlede mere end 400 mennesker i FN Byen til debat om ’Verdensmålene i et børneperspektiv’.

Også i 2019 venter stærkt engagement, for eksempel i forbindelse med VL Døgnet i FN Byen under overskriften ’Verdensmålene LIVE’, som UNICEF Danmark er medarrangør af.

Foto: Lise Balslev/2017. Fornemt besøg af H.K.H. Kronprinsessen på Børnenes Dag, 2017.

H.K.H. Kronprinsesse Mary var blandt de mere end 400 mennesker, der deltog i Børnenes Dag i FN Byen til debat om 'Verdensmålene i et børneperspektiv'.

Vi er utrolig glade for den store opbakning. UNICEF agerer udelukkende på baggrund af frivillige bidrag, så støtten er afgørende.
Steen M. Andersen,
Generalsekretær, UNCEF Danmark

Stærk privat støtte

Udviklingen på virksomhedsfronten går hånd i hånd med et stærkt engagement fra private danskeres side. I 2018 valgte cirka 80.000 danskere at støtte UNICEF fast og støttede dermed organisationens arbejde med et fast månedligt beløb. Endnu flere valgte at sende ad hoc-bidrag til UNICEF. I alt nåede UNICEF Danmarks samlede indtægter 198,3 millioner kroner. Støtten fra danskerne ligger således stabilt for fjerde år i træk.

”Vi er utrolig glade for den store opbakning. UNICEF agerer udelukkende på baggrund af frivillige bidrag, så støtten er afgørende,” siger Steen M. Andersen og tilføjer, at både i 2018 og i 2019 har behovet for hjælp til verdens udsatte børn været historisk højt.

”Derfor er det fantastisk, at danskerne er så stærke støtter. Målt per capita ligger Danmark på en fjerdeplads blandt UNICEFs nationalkomiteer,” siger Steen M. Andersen, der også fremhæver organisationens effektivitet: 77,7 procent af de indsamlede midler går til formålet. Hovedparten af de resterende midler geninvesteres i fundraising- og formidlingsaktiviteter,
mens kun en meget lille del går til administration.

Tilstede på danske skoler

Endelig udviklede UNICEF Danmarks arbejde med de såkaldte rettighedsskoler i Danmark sig rigtigt lovende i 2018. Mens 22 danske skoler i 2017 arbejdede med at gøre FN’s børnerettigheder til en fast del af del af hverdagen, steg tallet i 2018 til 35. Og tendensen ser ud til at fortsætte i 2019.

”Rettighedsskolerne er en hjertesag for UNICEF Danmark. Børnekonventionen fylder 30 år i år, og selv om vi i Danmark er nået langt i forhold til at sikre børns rettigheder, er der
stadig meget at tage fat på, ikke mindst når det gælder børns kendskab til deres rettigheder,” fastslår Steen M. Andersen.

Se UNICEF Danmarks Årsrapport 2018 med årsregnskabet

VELUX FONDEN sikrer flere Rettighedsskoler

Antallet af UNICEF Rettighedsskoler i Danmark steg fra 22 til 35 i 2018.

Hjælp os med at forandre verden

Støt UNICEF fast