FN-rapport: Grov tilsidesættelse af børns liv og rettigheder i Syrien

FN-rapport:

Grov tilsidesættelse af børns liv og rettigheder i Syrien

Krigens parter i Syrien-konflikten har udvist en grov tilsidesættelse af børns liv og grundlæggende rettigheder i Syrien.

Så klar er konklusionen i FN’s Generalsekretærs anden rapport om børn fanget i væbnet konflikt i Syrien. Rapporten dokumenterer grove overtrædelser begået mod drenge og piger mellem den 16. november 2013 og udgangen af juni 2018.

“Rapporten beskriver dybt rystende voldshandlinger imod børn, begået i et klima med udbredt straffrihed,” siger Virginia Gamba, FN’s Generalsekretærs særlige udsending for børn i væbnet konflikt.

“Rapporten fremfører yderligere beviser på, at det er på høje tid, at Syriens børn får mulighed for at leve i fred. Jeg opfordrer alle parter, og dem som kan yde indflydelse på dem, til at bruge denne information, som vores kolleger ofte har løbet en stor risiko for at bekræfte, i deres bestræbelser på at frembringe en løsning på denne forfærdelige konflikt”.

Rapporten dækker en stor del af Syrien-konflikten, herunder især Islamisk Stats opståen, brugen af kemiske våben mod civile, herunder børn, og den myriade af væbnede aktører, som kæmper på forskellige sider i konflikten, som en del af alliancer eller på egen hånd.

Grove overtrædelser begået mod børn

I den periode, som rapporten dækker, kunne FN bekræfte 12.537 grove overtrædelser begået mod børn. En af de mest foruroligende tendenser er den mere og mere forsvindende respekt for børns liv. I alt er tabet af 3.891 børn og lemlæstelsen af 3.448 børn blevet bekræftet. Det er bl.a. børn, som er blevet ofre for vilkårlige bombardementer og brugen af våben som tønde- og klyngebomber. Andre børn har mistet livet ved stenkast, korsfæstelse og andre brutale taktikker.

Børn bliver suget ind i kamphandlingerne

Den næstmest fremherskende overtrædelse er 3.377 tilfælde af rekruttering af børn til væbnede grupper. Antallet af bekræftede tilfælde er steget hvert år i den periode, som rapporten dækker, og børnene tilknyttet væbnede styrker og grupper er blevet yngre. En fjerdedel af de børn, som blev rekrutteret, var under 15 år gamle, og den yngste var fire år gammel. Størstedelen af børnene, over 80 procent, blev brugt i kamp af over 90 fraktioner af ikke-statslige aktører, herunder grupper tilknyttet Den Frie Syriske Hær, Islamisk Stat, kurdiske væbnede grupper og syriske regeringstropper og regeringsloyale militser.

Næsten 300 børn er desuden blevet frihedsberøvet alene på baggrund af deres påståede tilknytning til rivaliserende parter i konflikten. Børn, som har været tilbageholdt af den syriske regering eller af væbnede grupper, fortæller, at de har været udsat for tortur og dårlig behandling, eller har set det ske for andre.

Serier af overtrædelser mod børn

Børn har også i 693 bekræftede tilfælde været udsat for bortførelser og 98 tilfælde af seksuelle overgreb (selvom seksuelle overgreb er en overtrædelse, hvor der efter alt at dømme eksisterer store mørketal, fordi mange overgreb aldrig bliver rapporteret), som omfatter situationer, hvor piger er blevet tvangsgift med medlemmer af væbnede grupper.

Angreb på skoler og hospitaler, og brugen af disse til militære formål, har gjort det sværere for børn at komme i skole og sværere at sikre adgang til livsnødvendig behandling. Manglen på humanitær adgang er også blevet brugt som et taktisk værktøj i krigen, især gennem belejring af hele lokalsamfund i månedsvis, hvis ikke år. Over 2.000 bekræftede overtrædelser præsenteret i rapporten er foregået i belejrede områder. Mange børn har på den måde under krigen været ofre for serier af krænkelser.

Børn i Syrien har krav på beskyttelse

Løbende dialog med regeringen i Syrien har resulteret i udviklingen af en national arbejdsplan hvis formål er at sætte en stopper for rekruttering af mindreårige. Syriens regering er blevet opfordret til at udbygge planen ved at udvikle en handlingsplan i samarbejde med FN, som skal stoppe rekrutteringen, og brugen, af børn af dets styrker og til fuldt ud at implementere sin egen lov, der forbyder rekrutteringen og involveringen af børn i kamphandlinger.

“Dialog er altafgørende, og jeg opfordrer til et større engagement krigens parter imellem, og med dem som yder indflydelse på dem, til at forbedre beskyttelsen af alle børn i Syrien. Beskyttelsen af børn skal være en del af fremtidige fredsforhandlinger og stabiliseringsindsatser,” siger FN’s særlige udsending, Virginia Gamba.

“Alle børn i Syrien fortjener at være i centrum for alle bestræbelser på at stoppe denne forfærdelige konflikt og at vende tilbage til det fredelige liv, de fortjener”.

Læs rapporten her:

Støt UNICEF i dag, og vær med til at redde børn fra vinterkulden

Støt nu