Børn vil knække Verdensmål med UNICEF på stort børnetopmøde

Hjem » Børnetopmøde: Børn vil knække Verdensmål med UNICEF

I dag vil 200 børn fra UNICEFs Rettighedsskoler landet over samles for at lægge planer for, hvordan deres skoler hver især kan bidrage til at indfri FN’s Verdensmål.

Det sker, når UNICEF inviterer til Børnetopmøde 2018 i FN Byen i Københavns Nordhavn.

Når dagen er omme vil eleverne kunne tage hjem med konkrete løsninger på store globale udfordringer, som skal foldes ud i deres lokalområder i samarbejde med lokale partnere.

Børnene tager hjem med konkrete planer

FN’s Verdensmål kan virke meget abstrakte og uhåndgribelige – både for børn og for voksne.

Men på børnetopmødet går arbejdet i gang med at lægge helt konkrete planer for mulige løsninger på problemstillinger som:

Sundhed og trivsel (mål 3)
Ligestilling mellem kønnene (mål 5)
Bæredygtige byer og lokalsamfund (mål 11)
Ansvarligt forbrug og produktion (mål 12).

Og når børnene kommer hjem vil de med gode planer i hånden række ud til en lokal virksomhed, forening eller kulturinstitution, som kan hjælpe dem videre i arbejdet mod realiseringen af deres mål.

Alle får gode råd til at give deres mening til kende

I løbet af dagen vil børnene udvikle gode ideer, blive klædt på til at sætte en dagsorden og til at komme ud over rampen med deres budskaber.

For det er altså længe siden, at børn skulle ses og ikke høres. Især med de udfordringer, vi står over for i dag, siger børn- og ungechef i UNICEF Danmark, Anne Mette Friis:

”Børn er både en del af nutiden og af fremtiden. Alligevel får de sjældent mulighed for at deltage i den offentlige debat, være med til at træffe beslutninger og med til at tage ansvar for de forandringer, som vi ved, der skal til, hvis vi skal løse verdenens problemer. Det gør vi op med den 26. oktober. Her er det børnene, der skal på banen og børnene, der skal udtænke ideer, der kan løfte Verdensmålene på deres skole og i deres lokalområde”.

Landets beslutningstagere kan se frem til gode anbefalinger

Sidst på dagen vil Det Nationale Rettighedsråd, som er talerøret for børnene på alle UNICEFs Rettighedsskoler landet over, præsentere sine anbefalinger til danske beslutningstagere om det Verdensmål, som de har valgt at arbejde for at fremme.

Fremtiden er børnenes – og den 26. oktober er det børnene, der finder løsningerne på tidens store udfordringer.