For mange piger bliver hægtet
af fremtidens arbejdsmarked

Hjem » For mange piger bliver hægtet af fremtidens arbejdsmarked

I dag er det i hele verden Pigens Dag, og en helt generation af piger verden over står over for et arbejdsmarked i hastig forandring, hvor innovation og automatisering er med til at forme fremtidens jobmuligheder.

Men desværre er der verden over alt for mange piger, som ikke får mulighed for, og plads til, at opnå de kompetencer, der skal til for at forfølge fremtidens jobs.

Selvom flere piger end nogensinde før går i skole, er der for mange, der ikke får adgang til den viden, de kompetencer og den arbejdserfaring, de har behov for, hvis de skal lykkes i livet.

Piger er oftere udenfor uddannelse og arbejde

Unge kvinder i alderen 15-29 år er eksempelvis hele tre gange mere tilbøjelige end unge mænd til ikke at være i beskæftigelse, uddannelse eller oplæring. Det er virkeligheden for 1 ud af 3 unge kvinder, mens det kun på verdensplan gælder for 1 ud af 6 unge mænd.

Og det er et stort problem for pigers chancer for at få et arbejde verden over. For det er ikke, fordi de ikke gerne vil.

Piger vil gerne arbejde

Næsten 70 procent af unge kvinder i aldersgruppen 15-29 år verden over, som ikke går i skole, vil gerne arbejde i fremtiden. Men for mange unge kvinder bliver det svært. For de kommer ikke i uddannelse – og kommer det aldrig.

Hele 76 procent af de unge verden over, som ikke er i uddannelse, er piger og kvinder.

At blive forælder rammer kvinders muligheder hårdere

Og selv hvis piger kommer i uddannelse, kan forventninger til kvinders rolle i familien også påvirke deres jobsituation.

Selvom både unge kvinder og mænd kan blive forældre, så rammer det kvindernes muligheder for at være i beskæftigelse hårdere end mænds. Mens det at blive far kan virke som en push-faktor for unge mænd, og bidrage til at få dem ud på arbejdsmarkedet, så har det at blive mor for unge kvinder den omvendte effekt. Blandt unge udenfor arbejdsmarkedet forlod 35 procent af unge kvinder deres arbejde for få et barn og passe familien, sammenlignet med kun 7 procent af unge mænd.

Det er ikke nok kun at investere i pigers uddannelse

På verdensplan går 131 millioner piger ikke i skole. Og hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil mere end halvdelen af verdens piger ikke være på vej til at opnå basale kompetencer som at læse, skrive og regne på gymnasialt niveau i år 2030.

Men hvis flere piger skal ind på arbejdsmarkedet, så rækker det ikke kun at investere i uddannelse.

Det kræver alternative veje til undervisning og læring, herunder erhvervsrettede kurser, som kan give piger, der er gået glip af en formel uddannelse, en ny chance.

Lærepladser kan også være en løsning, der kan bidrage til, at unge kvinder kan lykkes med overgangen fra skolegang til arbejdsmarked. Desværre har unge mænd ofte nemmere adgang til lærepladser og en lang række erhverv end unge kvinder har.

Unge kvindelige iværksættere har også ofte sværere ved at tiltrække den nødvendige finansiering og andre kompetencer, som er afgørende, når man skal stå i spidsen for en forretning, man kan leve af.

Men hvad kan man gøre ved det?

Verdenssamfundet kan gøre mere for pigers og kvinders jobmuligheder

For at få flere kvinder i arbejde verden over kan verdenssamfundet arbejde for, at:

• Levere storstilede programmer inden for den offentlige og private sektor, der skal fremme pigers uddannelse, kompetencer og den rette oplæring, som passer til nutidens arbejdsmarkeder.

• Forbedre kvaliteten og relevansen af undervisning og læremuligheder, så piger bliver hjulpet til at udvikle de grundlæggende og job-specifikke kompetencer, som de har brug for i deres liv og for at få et arbejde.

• Udfordre stereotyper, sociale normer og forandre underliggende skævheder i kønsrollemønstre, så piger kan have de samme muligheder for at lære, og for at få en karriere, som drenge har.

• Styrke, motivere, opfordre og skabe plads til piger og unge kvinder, så de kan overveje karrierer i det voksende digitale arbejdsmarked.

• Øge pigers deltagelse inden for videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.

• Skabe initiativer, som støtter pigers overgang fra skolegang til arbejdsmarked, såsom karriererådgivning, lærepladser, praktikophold og uddannelse inden for iværksætteri.

• Sørge for adgang til finansiering og forretningsudvikling for kvindelige iværksættere.