Barselsdebatten handler
primært om de voksnes behov

Hjem » Barselsdebatten handler primært om de voksnes behov

Skrevet 15. jun 2018 af Line Grove Hermansen

Siden det stod klart, at EU barsler med et direktiv, der skal øremærke barselsorlov til mænd, har vi diskuteret de voksnes interesser. Mændenes, kvindernes, arbejdsgivernes. Årsagen til, at nogen skal på barsel, fortoner sig. Den er ellers ret enkel: Et lille barn er blevet født og har brug for omsorg.

Det er sigende, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er den minister, der især udtaler sig om sagen. Barsel er nemlig et arbejdsmarkedspolitisk anliggende i Danmark, for skal forældre passe deres børn, er de jo væk fra deres arbejde imens. Ingen baby kan pludre eller skrige så højt, at arbejdsmarkedets behov kan overdøves. En afart af arbejdsmarkedsdebatten er ligestillingsdebatten. For kvinder mister karrieremuligheder, løn- og pensionskroner, når de skal bære den primære del af barslen. Som en debattør formulerede det for nylig i Politiken, ”rammes kvinder af en ‘børnestraf’, der svarer til tre års løn per barn.”

Hos UNICEF er vi ubetinget for ligestilling mellem kønnene. Det kæmper vi for i udviklingslandene, og det gælder også i Danmark, der som bekendt typisk ligger i førerfeltet. En ny analyse fra UNICEF viser, at børn i to ud af tre lande har fædre, der ikke har ret til betalt barsel. Uanset hvor vi taler barsel, må vi ikke overse, at børn også har rettigheder … ikke mindst til at være sammen med begge deres forældre.

Gad vide, om barselsdiskussionen ikke ville blive meget mere enkel, hvis vi tog den med udgangspunkt i børnenes perspektiv. Alle undersøgelser viser, at en far, der får mulighed for at knytte bånd til sit barn, fra det øjeblik det ser dagens lys, spiller en langt mere aktiv rolle i barnets udvikling. For børnene er gevinsterne ved tætte bånd til begge forældre til at tage og føle på: De bliver mentalt stærkere, får højere selvtillid og er mere tilfredse med livet – kort sagt; de trives bedre. Tid med både mor og far tidligt i livet kommer barnet til gode, både som baby og senere i livet. Og det i en tid, hvor politikerne vrider hænder over, at undersøgelse på undersøgelse viser elendig trivsel hos store dele af den danske ungdom.

Lad os debattere indretningen af barselsreglerne med udgangspunkt i børnenes behov– og ikke primært i de voksnes. Hovedargumentet er enkelt: Et barn har brug for tætte bånd til både mor og far. Barselsreglerne kan give bedre muligheder for, at de knyttes.

Indlægget bringes i dagens udgave af Politiken.

super far barselsdebat barnets behov

En ny analyse fra UNICEF viser, at børn i to ud af tre lande har fædre, der ikke har ret til betalt barsel.