Vi gør også en forskel
for børn i Danmark

Hjem » Vi gør også en forskel for børn i Danmark

Skrevet 11. jun 2018 af Mads Nørgaard-Larsen

Du kender måske mest UNICEF som en international hjælpeorganisation, der er til stede for børn i krise- og katastrofesituationer i Afrika, Mellemøsten og Asien.

Men vi hjælper faktisk også danske børn. Og det er vigtigt. For det er børnene, der skal skabe verdens fremtid. Og vi skal klæde dem på, så de kan gøre verden til et bedre sted for dem selv og alle verdens børn.

Vi ved, at bedre trivsel i skolen udvikler børn og gør dem stærkere. Og vi ved, at børns trivsel stiger jo mere de ved om deres rettigheder. Og det er bl.a. det, som UNICEF arbejder for i Danmark.

Som Mathilde, der går i 6. klasse på en af UNICEFs Rettighedsskoler, siger:

“På vores skole mobber vi ikke så meget længere, for når alle eleverne har den samme ret til at have det godt, så kan man jo ikke rigtig mobbe hinanden – vel?”

 

Vi får sat rettigheder på skoleskemaet

Sammen arbejder vi for at få mere undervisning i rettigheder ind på danske skoleskemaer. Vi er i dedikeret dialog med både kommuner, politikere og embedsmænd, og vi giver ikke op.

​Vi udgiver desuden gratis undervisningsmaterialer om rettigheder, som danske lærere og elever kvit og frit kan bruge i undervisningen. Og så hjælper vi ikke mindst danske skoler med at blive UNICEF Rettighedsskoler.

Vi skaber UNICEF Rettighedsskoler

22 UNICEF Rettighedsskoler er vi oppe på nu, og der kommer 14 mere, når skoleåret starter efter sommerferien.

Det er helt almindelige skoler rundt omkring i landet, der har gennemgået et forandrende forløb, så de nu har særligt fokus på børns grundlæggende rettigheder. Skolerne viser flotte resultater med bedre trivsel for både elever og lærere, og vi oplever stor interesse fra andre skoler, der gerne vil være med.

Vi beskytter sårbare børn i Danmark

Sammen med vores vigtige støtter har vi altid et særligt fokus på de allermest udsatte børn – også herhjemme.

Det gælder for eksempel børn på flugt, der kommer til Danmark og sårbare børn i Grønland. Vi samarbejder med selvstyret i Grønland og inddrager børnene selv, forældre, lærere, pædagoger og andre relevante voksne i arbejdet med at skabe bedre trivsel.

Vi lytter til børns stemmer

Hvert år inviterer vi over 400 politikere og fagpersoner til at tale om børn på Børnenes Dag. Vi er med til at sikre, at myndigheder og beslutningstagere har korrekt viden og data om børn, når de tager beslutninger om dem. Og vi kæmper altid for, at børn bliver hørt, når det drejer sig om afgørelser, der påvirker deres liv.

Vi holder Danmark i ørerne

Danmark har underskrevet, og forpligtet sig i forhold til, FN’s Børnekonvention. Og herhjemme arbejder UNICEF med at holde øje med, at det også kan ses og mærkes i vores lands lovgivning og praksis i forhold til børn i Danmark.

Som alle lande, der har tilsluttet sig, skal den danske stat til eksamen i børnerettigheder hos FN’s Børnekomité i Genève hvert femte år. Og vi er, som den ledende børnerettighedsorganisation, med på sidelinjen.

Vi kæmper for børnene ude og hjemme

Om vi er i Danmark eller i andre dele af verden, så er vores mål enkelt: Alle børns rettigheder skal overholdes og respekteres. Alle børn har ret til tryghed og til muligheden for at bruge de evner og kræfter, de er født med.

Fredag den 27. oktober 2017 afholdt UNICEF det første

Fredag den 27. oktober 2017 afholdt UNICEF det første "børnetopmøde" i København. Næsten 300 skolelever og voksne fra UNICEFs Rettighedsskoler og Rettighedsråd i Danmark var samlet i FN Byen for blandt andet at lave en fælles resolution om god undervisning i de danske skoler.