Vi skal styrke partnerskabet
med erhvervslivet

Hjem » ‘Vi skal styrke partnerskabet med erhvervslivet’

Vi skal samle de organisationer, der arbejder med børns trivsel

Skrevet 04. apr 2018 af Susan Knorrenborg

Alfred Josefsen, tidligere adm. direktør for Irma, er genvalgt som formand for UNICEF Danmarks bestyrelse; en ulønnet post, han har beklædt siden 2006, og som fortsat giver masser af mening for ham:

”UNICEFs sag er så vigtig, at det i sig selv er nok til at holde mig motiveret. Verdens børn har behov for alle de midler, vi kan skaffe i Danmark,” siger han.

Imens Alfred Josefsen har været bestyrelsesformand, har UNICEF Danmark øget sit bidrag til verdens børn betragteligt. I 2017 kunne den danske NGO således stille knap 155 millioner kroner til rådighed for verdens mest udsatte børn og unge. Men ambitionerne er fortsat høje hos bestyrelsesformanden:

”Der er et kæmpepotentiale i et tættere samarbejde med vores partnere i erhvervslivet. I at gøre det tydeligt, hvordan de kan bidrage til at gøre livet bedre for verdens børn og til at indfri FN’s verdensmål,” siger han og peger på, at UNICEF Danmark netop har lanceret en række konkrete børnemål. De viser i detaljer, hvordan den danske NGO planlægger at sikre yderligere 2.750.000 af verdens mest udsatte børn helt konkrete goder som bedre sundhed, uddannelse og hjælp i katastrofesituationer.

”Vi hjælper virksomhederne med at udvikle deres brand. Samtidig giver samarbejdet dem stolthed og et højere mål med det, de gør. Omvendt hjælper de os med teknologisk know-how og kapital. Det er et dybt samarbejde med gevinster for begge parter,” siger Alfred Josefsen.

Udover at styrke relationen til erhvervslivets parter, glæder Alfred Josefsen sig til at være med til at gøre UNICEF til en endnu stærkere talsmand for børn i den danske debat.

”Det handler blandt andet om at samle alle de organisationer, der arbejder med børns trivsel og rettigheder. Sammen kan vi virkelig flytte noget,” siger han og peger på, at det netop er lykkedes med det årlige arrangement Børnenes Dag, der danner rammen om ideudveksling og netværksopbygning blandt nogle af Danmarks mest indflydelsesrige virksomhedsledere, politikere og offentlige aktører med engagement i børneområdet.

 

Alfred Josefsen 'Vi skal styrke partnerskabet med erhvervslivet'

Alfred Josefsen, tidligere adm. direktør for Irma, er genvalgt som formand for UNICEF Danmarks bestyrelse.