Børnene rammes værst
under belejring

Hjem » Børnene rammes værst under belejring

Hvad gør belejring ved børn?

Skrevet 23. feb 2018 af Line Grove Hermansen

I løbet af de snart mere end 7 år, som krigen i Syrien har varet, har flere områder og byer været under belejring. Nogle i årevis. Næsten 200.000 børn i det østlige Ghouta nær Damaskus har været belejret siden 2013. Herunder har vi samlet fakta om situationen og om, hvad en opvækst under belejring gør ved børn.

 

Hvad er situationen i Øst-Ghouta?

Der bor 393.000 mennesker i området Øst-Ghouta, som har været under belejring i mere end fire år. Halvdelen af dem er børn. Øst-Ghouta huser 95 procent af alle mennesker, der i dag lever under belejring i Syrien. Kampe, mangel på humanitær adgang og eksplosivt stigende fødevarepriser har forværret problemet med underernæring blandt børn i det belejrede område. En undersøgelse gennemført 27 steder i Øst-Ghouta i november 2017 viste, at mindst hvert tiende barn under fem år er akut underernæret. Det er den højeste andel målt i Syrien siden konfliktens udbrud. På grund af kraftige stigninger i priser på basale fødevarer er det for langt de fleste blevet nærmest umuligt at lave et måltid mad; brød koster eksempelvis nu 85 gange mere i Øst-Ghouta end i Damaskus, kun 15 kilometer væk.

 

Hvad betyder det for børn i Øst-Ghouta?

Det er børnene, der betaler den største pris. For børn under belejring og hårde kampe er livet et levende mareridt. Børnene kommer ikke i skole, de oplever død og lemlæstelse og de har ikke tilstrækkelig adgang til mad og lægehjælp. Ifølge vores seneste oplysninger (fra d. 6. februar i år) har op mod 120 børn akut brug for at blive evakueret, så de kan få lægehjælp. Over de seneste måneder er underernæringen kraftigt forværret. Underernæring betyder for børn, at deres risiko for forsinket udvikling, sygdom og død er langt større. Akut underernæring er mest udbredt blandt de alleryngste børn. Vi ved, at mødre med børn under to år nu ammer mindre, eller helt er stoppet, fordi de ikke selv får nok mad.

 

Hvordan er hverdagen i et belejret område?

Det er ikke kun bomber og kugleregn, som truer børnenes liv i belejrede områder. Fordi familierne er spærret inde, kan de ikke flygte til sikrere steder, og forsyninger kan ikke komme ind. Adgang til rent vand er i belejrede områder ofte begrænset, og børn kan være nødsaget til at drikke forurenet vand eller vand fra hjemmelavede brønde. Det øger risikoen for at blive syg af vandbårne sygdomme som diarré, der for svækkede børn kan være livstruende. Og så er der kampene. I belejrede områder lever mange børn med høreskader på grund af de konstante brag fra bomber og granatnedslag.

De lever samtidig med den konstante trussel fra bomber, hårde kampe og med dødsfald i familien og blandt folk, de kender. Der er ingen sikre steder for børn, der lever under belejring. Vi har set, hvordan familier må hænge linned op i gaderne for at skærme børns skoleveje mod snigskytter, og hvordan miner og ueksploderede granater kan ligge alle vegne, hvor børnene færdes. Mange børn lever med skader, der stammer fra disse skjulte farer.

Børn må i bogstavelig forstand gå under jorden for at få en uddannelse. Man indretter skoler i kældre og underjordiske huler for at børnene kan få undervisning i nogenlunde sikkerhed. Det er sket i Øst-Ghouta. Lærere fortæller, hvordan børn, der lever under belejring er så svært traumatiserede, at de har svært ved at modtage undervisning. Nogle bryder f.eks. ud i gråd midt i klasseværelset.

 

Hvad kan UNICEF gøre?

UNICEF opfordrer alle krigens parter til at tillade os og andre nødhjælpsorganisationer betingelsesløs adgang til at hjælpe børn i nød, og UNICEF vil fortsætte med at levere den hjælp, som børn på tværs af Syrien har brug for, hvis de skal overleve og have det godt. Både fysisk og psykisk. UNICEF har gennem hele konflikten løbende leveret nødhjælp, hvor det er muligt. F.eks. sikrer vi rent vand, leverancer af medicin, skoleartikler, ernæringsprodukter til bekæmpelse af underernæring blandt børn, tøj mm. I 2017 nåede UNICEF 400.000 mennesker i belejrede områder i Syrien.

Den 14. februar i år var UNICEF en del af den seneste FN-konvoj, som kom ind i det østlige Ghouta med nødhjælp – den første konvoj i 2018. Lige nu står vi klar med den hjælp, der skal til, så snart vi kan få adgang, eller der er børn, som kommer ud af det belejrede område.

Hjælp UNICEF med at sikre syriens fremtid

støt nu