17 millioner babyer
indånder giftig luft

Hjem » 17 millioner babyer indånder giftig luft

Miljøet påvirker børns udvikling

Skrevet 05. dec 2017 af Julie Troldborg

Næsten 17 millioner børn under et år lever i områder, hvor luftforureningen er mindst seks gange højere end de tilladte grænseværdier. Det viser nye tal fra UNICEF.

“Vi ved, at det miljø, et barn vokser op i, påvirker dets udvikling. Særligt de første 1.000 dage efter fødslen er vigtige. Her er det altafgørende, at barnet får den rette næring og omsorg og ikke vokser op i et giftigt miljø,” siger UNICEF Danmarks kommunikationsdirektør Line Grove Hermansen.

En investering i at nedbringe luftforureningen kommer ikke bare det enkelte barn til gode. Det påvirker også samfundsøkonomien i form af færre sundhedsudgifter, højere produktivitet og længere levetid. Satellitbilleder viser, at Sydasien har den højeste andel af babyer, der indånder giftig luft. Mere end to tredjedele af babyerne – 12 millioner – bor her.

 

Børn er mere udsatte

Når fokus især er på konsekvenserne for børn, er det fordi, de er mere udsatte. Der skal simpelthen færre giftige partikler til, før deres hjerner påvirkes. Samtidig trækker de vejret hurtigere end voksne, og deres immunforsvar er ikke færdigudviklet.

UNICEF peger på følgende løsningsmodeller:

  • Mere investering i grøn energi
  • Gøre offentlig transport så billig, at alle har mulighed for at bruge den
  • Øge antallet af grønne områder i byerne
  • Forhindre afbrænding af skadeligt affald i det fri
  • Give mulighed for, at børn ikke skal ud i trafikken, når den er værst og mest forurenende
  • Sikre smart byplanlægning, der sørger for, at de største kilder til forurening ikke ligger tæt på skoler eller hospitaler
  • Forebygge lungebetændelse med vacciner og sikre, at alle har adgang til behandling
  • Mere oplysning om luftforureningens skadevirkninger og tættere monitorering

Støt UNICEFs arbejde for alle verdens børn

støt nu