Hver fjerde kommune
lytter ikke nok til børnene

Hjem » Hver fjerde kommune lytter ikke nok til børnene

Børn og unge har ret til at blive hørt – også i kommunerne

Skrevet 17. nov 2017 af Steen M. Andersen

”Bare fordi vi måske ikke altid er lige så kloge som de voksne, er vi stadig personer, som har brug for at blive hørt. Det er ikke kun de voksne, der skal tale”.

Sådan lød det fra Vár Àrnadottìr, som går i 5. klasse på Paradisbakkeskolen i Nexø, da hun for nylig var til UNICEF Danmarks første børnetopmøde i FN Byen i København. Her deltog hun sammen med 300 andre børn og voksne for at diskutere børns rettigheder, herunder deres ret til at blive hørt.

For børn bliver ikke altid hørt i sager, der vedrører dem. En rundspørge foretaget af UNICEF Danmark viser, at en ud af fire kommuner hverken inddrager børn eller rådfører sig med børneorganisationer. Men børn har ifølge FN’s Børnekonvention ret til at blive hørt i alle forhold, der vedrører dem. Konventionen forpligter myndighederne til at sørge for, at barnets synspunkter kommer frem. De kan ikke bare vente på, at barnet udtaler sig, og det gælder også i kommunerne.

Derfor er det skuffende, at en ud af fire kommuner ikke lytter til børn i sager, der er relevante for dem, eller rådfører sig med børneorganisationer, der kan tale på børns vegne. Vores erfaring i UNICEF Danmark viser nemlig, at der kommer en masse gode forslag og fremadskuende ideer frem, når børn bliver hørt. Børn er eksperter i deres eget liv, og derfor skal vi lytte til dem i beslutninger, der påvirker deres hverdag. Det betyder ikke, at børn skal bestemme alt. Det handler alene om, at børn skal have lov til at sige deres mening i sager, der vedrører dem. Det giver mening at spørge børnene om indretningen af en ny legeplads, ligesom det giver mening at spørge de unge om, hvilke kulturelle arrangementer der kan gøre det mere indbydende for dem at være unge i deres kommune. Derfor håber vi, at de kommunalpolitikere, som bliver valgt den 21. november, vil følge de råd, som vi har sendt ud til alle byrådskandidaterne i denne uge, og at de vil være med til at styrke indsatsen i deres kommune for at lytte mere til børnene. For alle børn har en stemme, og vi voksne skal sørge for, at den bliver hørt.

Se pressemeddelelsen om vores rundspørge blandt kommunerne.

Se vores brev til byrådskandidaterne med anbefalinger til god børneinddragelse.