Rundspørge:
Hver fjerde kommune hører ikke børns stemmer

Hjem » Rundspørge: Hver fjerde kommune hører ikke børns stemmer

Udgivet d. 14/11/2017

 

”Bare fordi vi måske ikke altid er lige så kloge som de voksne, er vi stadig personer, som har brug for at blive hørt. Det er ikke kun de voksne, der skal tale”.

Sådan lød det fra Vár Àrnadottìr, som går i 5. klasse på Paradisbakkeskolen i Nexø, da hun for nylig var til UNICEF Danmarks første børnetopmøde i FN-Byen i København. Sammen med 300 andre børn og voksne var hun med til topmødet for at diskutere børns rettigheder, herunder deres ret til at blive hørt.

 

Børn bliver ikke hørt

Ifølge en rundspørge foretaget af UNICEF Danmark er der dog tegn på, at børn ikke altid bliver hørt i de danske kommuner. Rundspørgen, som er foretaget i anledning af det kommende kommunalvalg, viser nemlig, at minimum en ud af fire kommuner hverken inddrager børn i politiske beslutninger, der vedrører dem, eller rådfører sig med børneorganisationer, der varetager børns tarv og interesse. Det betyder, at børnene i disse kommuner ikke har mulighed for at blive hørt i sager, der ellers påvirker deres egen hverdag.

Ifølge Anne Mette Friis, som er børne- og ungechef hos UNICEF Danmark, er det en fejl, når nogle kommuner ikke hører børn og unges stemmer i sager, der er relevante for dem.

”Vores erfaringer i UNICEF Danmark er, at der kommer rigtig mange gode forslag og fremadskuende ideer frem, når man taler med børn. Derfor er børn en vigtig gruppe i vores samfund, som man med gavn kan involvere,” siger hun.

 

Danmark har pligt til at følge Børnekonventionen

Ifølge Anne Mette Friis giver FN’s Børnekonvention børn ret til at blive hørt og inddraget, og Danmark er forpligtet til at følge Børnekonventionen, siden man underskrev den i 1991. Hun tilføjer også, at dét at høre børn i sig selv i høj grad er i samfundets interesse.

”Vi vil gerne bygge på demokratiske grundpiller, og i et demokrati hører man alle. Derfor er det ærgerligt, når alle de sager, som vedrører børnene, ikke også inddrager deres eget syn på sagen,” siger hun.

Rundspørgen bygger på besvarelser fra 51 ud af 98 adspurgte kommuner.