UNICEF holder
børnetopmøde

Hjem » UNICEF holder børnetopmøde i København

UNICEF Rettighedsskoler på dagsordenen

Skrevet 20. okt 2017 af Mads Nørgaard-Larsen

300 danske børn og voksne fra landets UNICEF Rettighedsskoler sætter næste fredag trivsel i skolen på dagsordenen.

Fredag den 27. oktober afholder UNICEF det første “børnetopmøde” i København. Det sker i FN Byen, hvor næsten 300 skolelever og voksne fra UNICEFs Rettighedsskoler og Rettighedsråd i Danmark er samlet for blandt andet at lave en fælles resolution om god undervisning i de danske skoler. Resolutionen skal på Børnenes Dag den 20. november overrækkes de danske politikere. Eleverne får på mødet selskab af både Emma Holten, Rasmus Brohave, Hr. Skæg alias Mikkel Lomborg og DR Ultras Sofie Østergaard m.fl. Børnetopmødet er fuldfinansieret af VELUX FONDEN og IKEA.

I Danmark er der pt. syv certificerede Rettighedsskoler fra henholdsvis København, Herlev, Ringsted og Vejle tilknyttet UNICEF. 15 skoler er ved at blive det, og der er næsten 30 skoler på venteliste fra hele landet.

“Rettighedsskoler sætter børns rettigheder i fokus ud fra Børnekonventionen og giver elever en stor mulighed for at blive hørt på den enkelte skole. For hvad synes eleverne selv er vigtigt for at have en god skoledag? Det handler om at skabe den bedste skole, og det er eleverne selv, der sætter emner på dagsordenen. Emner som “inklusion af handicappede elever”, “toiletter” samt “mobning på sociale medier” ved vi allerede nu vil være på dagsordenen på børnetopmødet. Og så påpeger de også selv mulige løsninger under topmødet, der blandt andet udmunder i en resolution om “god undervisning”, som skal overdrages til landets politikere”, siger den ansvarlige for børnetopmødet, Anne-Mette Friis, Børn- og ungechef i UNICEF.

Formålet med børnetopmødet er udover resolutionen at skabe netværk mellem landets Rettighedsskoler og sætte fokus på, hvad børns rettigheder egentlig er. Børnetopmødet skal inspirere børn og voksne på tværs og i sidste ende skabe både kapacitet, lyst og mod hos eleverne til at skabe en bedre skole for den enkelte.

“Vi ved fra undersøgelser, at næsten 60 procent af landets elever i dag ikke rigtigt tør sige deres mening, når der er publikum på. Derfor er det vigtigt, at vi på topmødet får vist de unge, at deres meninger faktisk tages alvorligt, og at de bliver hørt. Dét de oplever som problemer i hverdagen, skal tages op og tages alvorligt. Rettighedsrådene i Rettighedsskolerne giver dem en platform, hvor de oplever, at deres meninger tæller og kan skabe forandringer. Det er børnetopmødet også et flot bevis på”, siger Anne-Mette Friis.

 

Børnetopmødet skal stifte Det Nationale Rettighedsråd

På børnetopmødet skal de næsten 300 deltagere trænes i at lade meninger brydes og igennem en række kurser, der skal styrke dem i at turde sige sin mening i et demokratisk samfund, og forstå vigtigheden i at gøre det. På dagen skal de unge derfor blandt andre møde personligheder som Emma Holten, Rasmus Brohave, Hr. Skæg, Sofie Østergaard og mange flere, der giver gode råd til de unge.

Deltagerne skal på dagen også stifte “Det Nationale Rettighedsråd”, hvor én elev fra hver skole kan deltage – man skal gå i 5. klasse eller opefter for at være med. Rådet skal samle op på alle Rettighedsskolernes udfordringer.

I de sidste uger har alle landets Rettighedsskoler og eleverne forberedt sig til topmødet. Eleverne har hos sine medstuderende indhentet meninger om, hvad der vigtigst for en god skoledag og god undervisning. Nu skal alle de fremmødte på topmødet diskutere, hvad der er det vigtigste at få sat på dagsordenen hos landets beslutningstagere. Det sker, når de udvikler den resolution, der skal vedtages i FN Byen.

“Det handler grundlæggende om at give landets børn en stemme overfor beslutningstagerne. Og få sat større fokus på, hvad eleverne selv oplever som det vigtigste for en god undervisningsdag. I dag er der eksempelvis skoler, hvor toiletforholdende er så ringe, at elever holder sig hele dagen fremfor at benytte sig at skolens toiletter. Og så er der skoler, hvor eleverne efterlyser en bedre inklusion af handicappede elever, mens andre igen har udfordringer med ting som indeklima mv. Det er for os i UNICEF ekstremt vigtigt, at disse problemer bliver hørt og at landets elever oplever, at vi og politikerne tager dem seriøst”, siger Anne-Mette Friis.

Børnetopmødet afholdes i FN Byen fredag 27. oktober kl. 08.45 – 15.15. Pressen er velkommen til at deltage på dagen ved tilmelding til Xponering på mailadressen: sh@xponering.nu

Adressen er:
FN BYEN
MARMORVEJ 51
2100 KBH Ø

Kontaktinformation

UNICEFs Børn- og ungechef, Anne-Mette Friis:
Tlf: +45 – 27 21 30 48

UNICEFs kommunikationsdirektør Line Grove Hermansen
Tel: +45 35 27 38 00
Dir: +45 35 27 38 28
Mobil: +45 20 14 44 30

Xponering
Søren Hedman
Tlf: +45 – 40 57 97 15