UNICEF Danmark for alle verdens børn støt børnene nødhjælp

UNICEF rapport:

Flere børn end nogensinde overlever de første 5 år

Hjem » Flere børn end nogensinde overlever de første 5 år

Skrevet 17. okt 2017 af Julie Troldborg

Over dobbelt så mange børn overlevede i 2016 som i 1990, viser UNICEFs nye rapport ”Levels and Trends in Child Mortality”.

Mens 12,7 mio. børn under fem år døde i 1990, gjaldt det 5,6 millioner børn i 2016. Det svarer til et fald på 56 procent.

”Det er både opløftende og motiverende, at det går så meget fremad. Alle de kriser, vi ser i verden lige nu, giver et helt naturligt fokus på nødhjælp. Men med de her tal, får vi slået fast, hvor vigtigt det er, at vi samtidig holder fast i at investere i den langsigtede udvikling – det lange, seje træk, som sikrer, at børn overlever og får en sund, tryg barndom,” siger generalsekretær i UNICEF Danmark, Steen M. Andersen.

Lungebetændelse, diarré og malaria er de hyppigste årsager til, at børn dør. Sygdomme, som ellers nemt kan forhindres både nemt og billigt med for eksempel vacciner, rent vand og myggenet. Ofte er løsningerne bare ikke tilstrækkeligt tilgængelige for de mest udsatte og fattige børn.

På trods af flere store humanitære kriser går det den rigtige vej med at sikre børns overlevelse. Sammenlignet med 1990 oplever 56 procent flere børn i dag deres fem års fødselsdag.

På trods af flere store humanitære kriser går det den rigtige vej med at sikre børns overlevelse. Sammenlignet med 1990 oplever 56 procent flere børn i dag deres fem års fødselsdag.

Spædbørn udgør stigende andel af børn, der dør

For at sikre flere børns overlevelse er det dog først og fremmest helt afgørende at investere mere i at bekæmpe spædbørnsdødelighed.

Hele 46 procent af de børn, der dør inden for de første fem år, er spædbørn, svarende til at 7.000 spædbørn dør hver eneste dag. Én million børn dør allerede den dag, de blev født. Årsagerne er primært komplikationer under fødslen og sygdomme som tyfus og stivkrampe.

”Alt for mange mødre har ikke mulighed for at føde under sikre forhold, hvor hygiejnen er i orden, og hvor der er uddannet personale til stede. Det er afgørende, at vi sikrer, at de mest basale sundhedstilbud også når de mest udsatte børn og mødre. Tallene her viser en enorm ulighed, som vi kan nå langt med at bekæmpe,” siger Steen M. Andersen.

For første gang kan UNICEF også fremlægge tal for dødeligheden blandt børn fra 5-14 år. Tallene viser, at én million børn i den aldersgruppe døde i 2016, primært på grund af drukneulykker og skader fra for eksempel trafikuheld.

 

FAKTA om børnedødelighed

  • 5,6 millioner børn under fem år døde i 2016. Blandt dem døde 2,6 millioner (46 procent) inden for de første 28 dage.
  • Der er store forskelle lande og regioner imellem. Den højeste børnedødelighedsrate i verden er i landene syd for Sahara. Her dør 1 ud af 13 børn, inden de fylder fem år.
  • Siden år 2000 er det lykkedes at redde 50 millioner børn under fem år.
  • De hyppigste dødsårsager blandt børn under fem år er lungebetændelse, malaria og diarré, som tilsammen er skyld i omkring en tredjedel af alle dødsfald blandt børn under 5 år.
  • For 1 million børn er den dag, de kommer til verden, også den dag, de dør. Primære årsager er, at fødslen går for tidligt i gang, eller at der opstår komplikationer under fødslen. Knap 1 million børn dør i de efterfølgende dage.
  • Halvdelen af alle spædbørn, der dør, bor i fem lande: Indien, Pakistan, Nigeria, DR Congo og Etiopien.
  • Af de 195 lande, der er indhentet data fra i rapporten, har 116 lande allerede opfyldt Verdensmålet om at bringe børnedødeligheden ned. 27 lande forventes at nå det inden 2030, mens 52 lande ikke vil nå det, medmindre de accelererer udviklingen.
  • Omkring halvdelen af alle dødsfald blandt børn under 5 år hænger sammen med fejl- og underernæring.