Blog: Har danske børn ikke
allerede alt for mange rettigheder?

Hjem » Blog: Har danske børn ikke allerede alt for mange rettigheder?

Børnenes rettigheder

Skrevet af Anne-Mette Friis

Jeg talte med Mathilde og Gustav fra 6. klasse på en Rettighedsskole i København. Vi snakkede om FN’s Børnekonvention, og jeg spurgte dem, om de synes konventionen er vigtig, og hvad de egentlig tænker om de der børnerettigheder, som deres skole i parentes bemærket bruger som rettesnor for dens værdigrundlag. Hmmmm, svarede Mathilde, børnerettigheder er vigtige, fordi man bliver stærkere af at kende dem.

Og efter yderligere betænkningstid fortsatte hun: På vores skole mobber vi ikke så meget længere, for når alle eleverne har den samme ret til at have det godt, så kan man jo ikke rigtig mobbe hinanden – vel?

Anne-Mette Friis

Hvert femte år skal den danske stat til eksamen i børnerettigheder hos FN’s Børnekomite i Geneve. Børn- og ungechef Anne-Mette Friis er med som repræsentant for UNICEF Danmark.

På vores skole mobber vi ikke så meget længere, for når alle eleverne har den samme ret til at have det godt, så kan man jo ikke rigtig mobbe hinanden - vel?
Mathilde, går på Rettighedsskole i København

Hvad der for Mathilde og hendes klassekammerater er åbenlys logik, kan for os voksne være vanskeligt at forstå. For hvad skal vores børn med rettigheder, når de alligevel allerede har ALT, hvad de skal bruge, og de ikke ligefrem dør af sult og katastrofer i Danmark?

Men børns rettigheder handler om rigtig meget andet end retten til at overleve. Det handler for eksempel om retten til at blive hørt i sager, der vedkommer børn. Det handler om retten til ikke at blive udsat for diskrimination på grund af køn eller etnicitet og det handler om retten til at give udtryk for sin mening, uanset om den er populær eller ej.

Der er over 40 rettigheder i Børnekonventionen, som er direkte brugbare for børn – børnene ved det bare ikke!

Danmark til eksamen

Hvert femte år skal den danske stat til eksamen i børnerettigheder hos FN’s Børnekomite i Geneve. Det sker for alle de lande i verden, der har skrevet under på, at de vil overholde FN’s Børnekonvention. Jeg er med som repræsentant for UNICEF, som er sat i verden for at sikre, at børns rettigheder bliver overholdt.

Og jeg ved, at noget af det, som staten sidste gang blandt andet skulle forklare var, hvorfor så relativt få danske børn egentlig kender konventionen. En undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder og UNICEF Danmark viser, at kun 7 % af de danske børn ved “meget” om børnerettighederne, mens 24 % ved “noget”. Og det er for lidt.

I flere år har vi været enige om, at i hvert fald særligt udsatte børn har brug for at kende konventionen og for at vide, at de har ret til et godt liv med beskyttelse mod overgreb. Men i de senere år har vi set evidens for, at også børn, der ikke er såkaldt særligt udsatte, har stor gavn af at kende deres rettigheder.

Når man for eksempel arbejder intensivt med børnerettigheder i skolen, ændrer trivslen sig, og eleverne bliver gladere. De værdier, der er udtrykt i konventionen, bliver en del af skolens og dermed også elevernes dna, og eleverne lærer at sondre mellem behov og rettigheder.

De ved godt, at der er forskel på behovet for en ny mobiltelefon, og retten til ikke at blive udnyttet seksuelt, til at få sin mening respekteret eller til at have en form for privatliv uden indblanding fra andre. Og de er helt klar over, at rettigheder handler om noget meget større og vigtigere end behovet for fredagsslik, nyt tøj og lasagne hver dag.

 

Børn skal kende deres rettigheder og trænes i at diskutere dem

Og jo – rigtig mange børn har allerede ALT, men de mangler en klar fornemmelse for de menneske- og børnerettigheder, som er en fuldstændig grundlæggende præmis for at leve i vores samfund, og for at respektere hinanden.

I skolen skal vi forberede børnene til at være aktive deltagere i et demokratisk samfund, og til at efterleve alle de rettigheder og værdier, som findes i de internationale konventioner, vi som stat har godkendt og forpligtet os på at efterleve.

Føromtalte undersøgelse viser for eksempel, at 42 % af børnene synes det er i orden, hvis politiet bruger tortur for at forhindre terrorangreb. Men tortur er aldrig i orden i et demokrati, og rettigheder kan ikke gradbøjes. Derfor skal alle børn kende de grundlæggende rettigheder, og de skal trænes i at diskutere dem i forskellige fora, hvor de kan prøve deres meninger og antagelser af i et demokratisk fællesskab.

I UNICEF mener vi, at alle børn skal lære om konventionerne. Gerne i skolen, men også gerne i hjemmet. Vi har internationale forpligtelser til at oplyse børnene om dem, men vi har også et ansvar for deres demokratiske dannelse, som skal være i tråd med vores samfunds grundlæggende værdier.

De kompetencer, som vi arbejder med i skolen, skaber fremtidens samfund.

Vi forventer, at FN’s Børnekomite også næste gang vil fremsætte deres anbefaling til Danmark om, at Børnekonventionen bliver en fast, obligatorisk del af undervisningen i skolen, så vi kan garantere, at vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at alle børn får deres rettigheder opfyldt – nu, og fremover.

For rettigheder handler ikke om at blive forkælet, men om at have et godt børneliv, siger Gustav, og det er godt, at der er nogle voksne, der er blevet enige om børnerettighederne. Så vil de måske gøre mere for at overholde dem.

Hjælp UNICEF med at arbejde for børns rettigheder

Støt nu