Undersøgelse:
Behov for bedre undervisning
i børne- og menneskerettigheder

Udgivet d. 8/9/2017

Danske børn og unge oplever, at de ved mere om deres rettigheder end for tre år siden. Men flertallet mener stadig ikke, at de har en høj viden. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder.

Undersøgelsen viser, at kun omkring én ud af tre elever i 6.-10. klasse (31 procent) mener, at de ved noget eller meget om børns rettigheder. Kun 21 procent svarer, at de kender FN’s Børnekonvention nogenlunde eller godt. Samtidig oplever hele 67 procent af eleverne, at de hører om deres rettigheder i skolen.

Selvom flere elever end for tre år siden oplever, at de kender deres rettigheder, tyder resultatet af undersøgelsen på, at den danske folkeskole ikke formår at klæde eleverne tilstrækkeligt på til at forsvare deres egne og andres rettigheder.

Undersøgelsen viser med al tydelighed, at undervisningen i menneskerettigheder stadig ikke er god nok i den danske folkeskole. Kvaliteten af undervisningen skal styrkes, og menneskerettighederne skal prioriteres endnu højere.
Cecilia Decara, specialkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder
Download

Læs undersøgelsen af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Download

Cecilie Decara tilføjer: “Det er afgørende, at nye lærere klædes på til at levere konkret og jordnær undervisning i menneskerettigheder og at elevernes dannelse sker med udgangspunkt i menneskeretlige værdier som frihed og ligeværd.”

Undersøgelsen af danske folkeskoleelevers kendskab til deres rettigheder er lavet i anledningen af, at Danmark 15. september 2017 skal eksamineres af FN’s Børnekomité. Komitéen vil se nærmere på, om Danmark overholder sine forpligtelser i børnekonventionen. Komitéen har på forhånd varslet, at den vil spørge ind til, hvordan danske skoleelevers viden om Børnekonventionen kan styrkes.

“Børnekonventionen er ikke kun relevant for udsatte børn i verdens udviklingslande. Fra UNICEFs Rettighedsskoler i Danmark ved vi, at alle børn har gavn af at kende deres rettigheder. Når de kender deres rettigheder, trives de bedre, føler sig stærkere og bliver bedre i stand til at løse konflikter. At kende sine rettigheder er det bedste udgangspunkt for både at kræve dem og for at vide, hvordan man selv bør behandle andre børn,” siger Anne Mette Friis, Børn- og ungechef i UNICEF Danmark.

Undersøgelsen er gennemført af KANTAR Gallup i hele landet blandt 1.055 skoleelever i alderen 12 til 16 år.

Hjælp UNICEF med at arbejde for børns rettigheder

Støt nu