Hanna Line Jakobsen
indtræder i direktionen

Hjem » Hanna Line Jakobsen indtræder i direktionen

Nyoprettet stilling som udviklingsdirektør

Skrevet 10. aug 2017 af Ditte Hartvig

UNICEF Danmark har de senere år oplevet en positiv udvikling af bidragene – ikke mindst fra virksomheder, fonde og større private donorer. Området styrkes nu yderligere, når Hanna Line Jakobsen tiltræder en nyoprettet stilling den 1. september. Samtidig ansættes ny fundraisingchef.

Hanna Line Jakobsen får titel af udviklingsdirektør og bliver i direktionen ansvarlig for at udvikle partnerskaber og samarbejde med virksomheder, fonde og større private donorer. Opprioriteringen af partnerskaber sker blandt andet med baggrund i FN’s Verdensmål og den øgede interesse i at medvirke til udvikle bæredygtige løsninger, som UNICEF oplever fra både fonde, virksomheder og private donorer.

Hanna Line Jakobsen er 36 år og kommer fra en stilling som projektchef i Det Obelske Familiefond. Derudover har hun de seneste tre år været præsident for Røde Kors. Før det var hun landsformand for Ungdommens Røde Kors.

Hanne Line Jakobsen Udviklingsdirektør UNICEF Danmark Røde Kors

Hanna Line Jakobsen får titel af udviklingsdirektør i UNICEF Danmark og bliver i direktionen ansvarlig for at udvikle partnerskaber og samarbejde med virksomheder, fonde og større private donorer.

Stærkt grundlag for den fremtidige vækst

“Nu opprioriterer vi gennem ansættelsen af Hanna Line Jakobsen vores relationer til virksomheder, fonde og major donors og skaber derved et endnu stærkere grundlag for UNICEFs fremtidige vækst. Behovet for UNICEFs indsats på verdensplan er øget, og heldigvis oplever vi en stærk opbakning, også på privatområdet, som også forstærkes gennem ansættelsen af Thomas Madsen Teller som ny fundraisingchef med ansvar for privatområdet,” siger bestyrelsesformand for UNICEF Danmark Alfred Josefsen, der glæder sig til samarbejdet.

”UNICEF er så respekteret, fordi organisationen skaber konkrete forbedringer for verdens børn. Børn er fantastiske – og nogle gange helt umenneskeligt stærke. Det er altid børnene, som har gjort stærkest indtryk på mig, lige siden jeg startede som frivillig for 20 år siden for at give udsatte børn ferieoplevelser – samt i årenes løb på mine rejser. Og der er desværre nok at gøre for børn, når de ude i verden stadig dør af underernæring og simple sygdomme, som vi kan forhindre. I Røde Kors har jeg bidraget til vækst for at kunne hjælpe flere ved at gøre kagen større. Det samme vil jeg nu gøre som udviklingsdirektør hos UNICEF,” siger Hanna Line Jakobsen, der gennem sin karriere har haft fokus på ledelse af ildsjæle og udover sin kandidatuddannelse fra RUC har en diplomuddannelse i ledelse. Hun læser pt. en MBA.

Hos UNICEF Danmark bliver Hanna Line Jakobsen del af direktionen i den danske organisation, der udover udviklingsdirektøren består af generalsekretær Steen M. Andersen samt kommunikationsdirektør Line Grove Hermansen.

På verdensplan støtter danskerne UNICEFs arbejde med det femtestørste beløb per indbygger, og Danmark yder dermed en væsentlig hjælp til børn i nød. En hjælp, der i 2016 var særlig vigtig ikke mindst pga. krisen i Syrien, som danskerne, fonde og virksomheder støttede med 10 mio. kr. Den samlede omsætning i 2016 var 216 millioner kroner, hvoraf over 80 procent gik til formålet.

Vil I indgå i et partnerskab med UNICEF?

Bliv Partner