1 uge med Børnekonventionen

Dag 1. Introduktion til UNICEF og UNICEFs arbejde

- Kort lærerstyret gennemgang af UNICEFs historie og formål. Find inspiration i artiklen Hvad er UNICEF?
- Arbejd med UNICEFs hjemmeside i mindre grupper afhængig af hvor mange computere, der er til rådighed. Hver gruppe vælger ét tema fra hjemmesiden under "Fakta om børn". Grupperne bruger ca. tre timer på at sætte sig ind i det valgte område, skrive resumé på computer, printe ud og klistre det på farvet karton med en overskrift. Print også UNICEFs logo og evt. FNs logo ud og hæng op. 
Dette produkt udgør 1. del af en UNICEF udstilling, som fremlægges for hinanden på den sidste dag. 
 

Dag 2. Arbejde med Børnekonventionen

Hele UNICEFs arbejde bygger på "FNs Konvention om Barnets Rettigheder", som blev vedtaget i FNs generalforsamling i 1989.
- Denne dag skal der være en kort lærerstyret gennemgang af konventionens historie og formål. - Læs konventionen her. 
Der er mange gode undervisningsforslag at hente i Jens Raahauges hæfte Børnekonventionen gir perspektiv i undervisningen som kan bestilles på materialesiden og i Martin bøgerne, som du finder samme sted. Diskuter i klassen, hvorfor de enkelte grupper har valgt netop deres artikler.
-I mindre grupper. Vælg de 10 artikler ud, som grupperne finder vigtigst. Er de mon ens for børn i fattige og rige lande? Skriv de 10 artikler smukt og klæb dem op på farvet karton som dekoreres. 
De 10 artikler udgør 2. del af udstillingen. 
- Diskuter i klassen, hvorfor de enkelte grupper har valgt netop deres artikler. Diskuter derefter om der evt. mangler nogle artikler i konventionen, som eleverne så selv skal forfatte. Diskuter de forskellige behov som hhv. rige som fattige børn har for at blive beskyttet af en konvention. Kan man bruge konventionen i klassen? Børnekonventionen skal sikre, at alle børn har det godt. Har man det godt, hvis man bliver mobbet? Kan man lave klassens egen konvention, der f.eks. handler om retten til ikke at blive mobbet?


Dag 3 og 4. Arbejde med specifik case

- Denne dag arbejdes med enten børnesoldater, gadebørn, børnearbejde eller andet emne fra ”Fakta om Børn”. 
- Find supplerende artikler på UNICEF Danmarks hjemmeside og andre relevante hjemmesider. I kan vælge at læse mere om de lande, der i særlig grad overtræder   
  Børnekonventionen og dermed inddrage geografi i arbejdet. Det er vigtigt, at alle eleverne har forstået Børnekonventionens indhold.
-Print fotos, kort og andet relevant materiale ud og hæng det op i UNICEF udstillingen. Find eksempler på, hvad UNICEF gør for at hjælpe børnene til en bedre fremtid   
 på www.unicef.dk, og skriv små casestories om børn, som kan hænges op i udstillingen. 
Det er selvfølgelig meget vigtigt, at der er god tid til at fremlægge for hinanden og til i plenum at reflektere over de ting, eleverne har fundet frem til. 
Især er det vigtigt, at alle eleverne har forstået Børnekonventionens indhold, og at de bliver grundlæggende bekendt med deres rettigheder.


Dag 5. Reaktion, kreativ handling og evaluering

Rigtig mange børn vil gerne GØRE NOGET, når de har arbejdet med vilkårene for børn i andre lande, og der er mange måder at reagere på: 
- Holde oplæg på det lokale plejehjemRigtig mange børn vil gerne GØRE NOGET.
- arrangere fotoudstilling på det lokale bibliotek
- lave teaterstykke om f.eks. gadebørn 
- producere en avis som sælges til forældrene 
- skrive en sang om børn og synge den for resten af skolen 
- lave et memoryspil over artiklerne fra konventionen
- lav en undersøgelse på skolen om, hvor mange elever, der kender Børnekonventionen

Og så kan de selvfølgelig samle penge ind på en eller anden måde, for eksempel ved at holde en Moveathon eller arrangere loppemarked. Hvis man giver lokalpressen et praj, vil de som regel gerne dække de aktiviteter eleverne vælger, ligesom UNICEF ofte gerne vil lægge en artikel på hjemmesiden om klassens initiativer. Børn elsker, når pressen er indblandet og incitamentet til at gøre sit bedste, bliver ofte større. I kan også invitere forældrene eller resten af skolen til at komme og se udstillingen. Listen af muligheder er lang, og eleverne er ofte de bedste til at komme med handlingsforslag. Som regel har eleverne lyst til at gøre ”en masse” – det er de voksne, der ikke rigtig orker.

God fornøjelse!