1 dag med Børnekonventionen

Hvis I kun har en enkelt dag til jeres rådighed, vil vi anbefale, at I koncentrerer jeres indsats om følgende overskrifter:

1.       Introduktion til UNICEF
2.       Introduktion til FNs Børnekonvention – verdens børns ”grundlov”
3.       Hvad er det for nogle børn UNICEF hjælper og med hvad?
 

Giv et lærerstyret oplæg om UNICEF eller lad eleverne arbejde med hjemmesiden selv ud fra spørgsmål, som er defineret på forhånd. F.eks. 1. Hvornår blev UNICEF oprettet? 2. Hvad er det helt overordnet UNICEF arbejder med? 3. Giv fire eksempler på UNICEFs arbejde osv. osv. Fremlæg for hinanden efterfølgende.

Uddel Børnekonventionsfolderen, som kan bestilles gratis på materialesiden. Giv eleverne noget tid til at kigge den igennem. Tal om regler og love. Skriv elevernes eksempler på regler og love op på tavlen (de fleste vil vide, at vi har en færdselslov og mange har regler for adfærd i hjemmet). Hvorfor har vi regler, hvad skal de gøre godt for? Børnekonventionen skal sikre, at alle børn får opfyldt deres rettigheder og er især skabt for at passe på de skrøbelige og udsatte børn, som der findes millioner af i verden.

Giv en kort lærerstyret introduktion til Børnekonventionen. Bestil Jens Raahauges undervisningshæfte ”Børnekonventionen gir perspektiv i undervisningen” til inspiration. 
Fortæl, at konventionen overordnet sikrer børns ret til:

At få opfyldt grundlæggende rettigheder som f.eks. mad, sundhed og et sted at bo
At udvikles f.eks. gennem skolegang, fritid og information
At blive beskyttet f.eks. mod krig, vold, misbrug og udnyttelse
At have medbestemmelse f.eks. indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed
 

Lad eleverne diskutere i grupper, hvilke artikler i konventionen, de synes er de vigtigste for danske børn. Vælg for eksempel de 10 vigtigste ud. Vælg derefter de 10 artikler ud, som er vigtigst for udsatte børn i ulandene. Er det de samme artikler, eller er der forskel? Hvorfor/hvorfor ikke? Er der artikler, der mangler? F.eks. en artikel om mobning? 
Diskuter i plenum på baggrund af gruppearbejdet, og lad hver gruppe komme med forslag til klassens egen konvention. Tal også om, hvordan man skal sikre, at den overholdes. Kan man f.eks. klage et sted, hvis den overtrædes?

Lad eleverne arbejde to og to foran computeren. Lad dem surfe lidt rundt på www.unicef.dk og bed dem dvæle ved Fakta om børn. Her skal de undersøge, hvad det er for børn, UNICEF hjælper (børnesoldater, børneprostituerede, børnearbejdere osv.) og hvordan. Lad dem gå tilbage til plenum efter en lektion og fremlæg for hinanden.

Evaluer dagen og snak om videre forløb. Skal eleverne evt. fremstille nogen kreative produkter, lave en event, holde oplæg for de mindre klasser eller resten af skolen, samle penge ind eller andet? Børnekonventionen og børns vilkår og rettigheder er også et oplagt emne til en avisuge, en emneuge eller en projektopgave.

Bestil materiale

Læs børnekonventionen